Zespół

Henryk Dąbrowski

Biegły rewident (nr w rejestrze 787)

Prezes Zarządu Biura Doradczego Proekon Sp. z o.o.

Wcześniej pracował m.in. jako:

  • Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający Sipma SA w Lublinie,
  • Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w Fabryce Maszyn Rolniczych „AGROMET” w Lublinie,
  • Inspektor w Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Lublinie,
  • Inspektor w III Oddziale Narodowego Banku Polskiego w Lublinie

W latach 1995 -2019 Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów PIBR. W ramach KRBR pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego komisji ds. etyki oraz był członkiem komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

Członek Rady Przedsiębiorców Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie.

Agata Tkaczyk

Biegły rewident (nr w rejestrze 12224)

Absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego (Akademii Ekonomicznej) we Wrocławiu.

Anna Surma- Syta

Biegły rewident (nr w rejestrze 12095 ) – współpracownik

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz zarządzania we Francusko-Polskiej Podyplomowej Szkole Organizacji i Zarządzania EDHEC/UMCS.

Jolanta Jaszczuk

Radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie nr wpisu LB-921

Ewelina Dąbrowska

Aplikantka biegłego rewidenta

Absolwentka kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Paweł Dąbrowski

Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 7048, rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych nr upr. BOMIS 2203.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości WSEI w Lublinie.

Uprawnienia do zawodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Certyfikat księgowy nr 47775/2010 wydany przez Ministerstwo Finansów.

dr Magdalena Dąbrowska

Współpracownik

Doktor nauk o kulturze (UMCS). Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Central European University w Budapeszcie. Laureatka stypendiów i grantów naukowych (DAAD, Erste Stiftung, CEU, FNP). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych.