Zamknięcie roku. Prawidłowe przygotowanie inwentaryzacji.

Zamknięcie roku. Przygotowanie inwentaryzacji

Zamknięcie roku. Prawidłowe przygotowanie inwentaryzacji. Warsztat praktyczny.

5 listopad, 9.00-14.00

Prowadząca: Agata Tkaczyk, biegły rewident, Proekon sp. z oo

Miejsce: Biuro Doradcze Proekon, ul. Chodźki 3/7a, Lublin

Cena: 290 zł

Więcej informacji wkrótce