e-sprawozdanie szkolenie

Warsztaty ‌sporządzenia‌ e-sprawozdania‌ ‌w‌ ‌postaci‌ ‌XML‌ ‌oraz‌ ‌jego‌ podpisania‌

Praktyczne‌ ‌warsztaty ‌sporządzenia‌ e-sprawozdania‌ ‌w‌ ‌postaci‌ ‌XML‌ ‌oraz‌ ‌jego‌ podpisania‌ ‌za‌ ‌pomocą‌ ‌podpisu‌ kwalifikowanego‌ ‌praz‌ ‌ePUAP

26 listopad, 9.00-15.00

Prowadząca: Małgorzata Szydłowska, biegły rewident. A. Bombik, Kancelaria Biegłego Rewidenta (Warszawa).

Miejsce: Hotel w centrum Lublina

Cena: 420 + 23% vat. Opłata za szkolenie obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest zapewnienie wsparcia pracownikom działu księgowości,ekonomistom oraz innym osobom zaangażowanym przy sporządzaniu i podpisaniu e-sprawozdania w XML.

W trakcie szkolenia omówione będą aspekty prawne sprawozdawczości rocznej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stawianych przez Ministra Finansów, które zawarte są w strukturach logicznych.

Prowadząca podzieli się praktycznymi doświadczeniami ze sprawozdania finansowego w postaci XML, jego podpisywania przez sporządzającego i kilkuosobowy zarząd oraz jego badania i wydania sprawozdania z badania podpisanego również podpisem kwalifikowanym.

Szkolenie uzupełnione zostanie o praktyczny warsztat, podczas którego uczestnicy na własnych komputerach krok po kroku przejdą przez proces sporządzania e-sprawozdania. Zdobędą informacje o najczęściej pojawiających się błędach oraz nauczą się, jak radzić sobie problemami, które mogą pojawić się.

Program szkolenia

W trakcie szkolenia omówione będą następujące zagadnienia:

 • procedury sporządzenia sprawozdania finansowego
 • omówienie zasad prawidłowego i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w kontekście wymogów rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości,
 • inwentaryzacja składników majątku i pasywów metodami przewidzianymi w rozdziale 3 Ustawy o rachunkowości tj. metodą spisu z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji,
 • wartości informacyjne bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego,
 • możliwość wprowadzenia uproszczeń do sprawozdawczości finansowej: w jakim zakresie można zastosować i w jaki sposób należy udokumentować,  
 • elementy sprawozdania finansowego w odniesieniu do struktur logicznych wymaganych przez Ministerstwo Finansów,
 • proces tworzenia e-sprawozdania w postaci XML,
 • nota podatkowa jako element informacji dodatkowej, zmodyfikowana w strukturze XML,
 • jak sprawdzić poprawność wprowadzonych danych – praktyczne wskazówki,
 • jak podpisać, czym różni się XAdES od PAdES, podpis zewnętrzny i wewnętrzny – praktyczne wskazówki,
 • złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania Certum,
 • złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania KIR,
 • złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania Enigma,
 • złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania ePUAP,
 • złożenie podpisu ePUAP,
 • złożenie podpisu e-dowodem,
 • Procedura składania do KRS i KAS.

Prowadząca

Małgorzata Szydłowska

Partner firmy audytorskiej A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. w Warszawie, biegła rewident, wieloletnia główna księgowa w spółce kapitałowej.