Szkolenia

Zmieniające się przepisy wymagają nieustannego aktualizowania wiedzy. W związku z tym przygotowaliśmy ofertę szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.

Nasze szkolenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym oraz są doskonale przygotowane pod względem dydaktycznym. Zapewniają efektywny rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy nie popełniają błędów oraz efektywniej wykonują swoją pracę.

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres m.dabrowska@proekon.com.pl

Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela dr Magdalena Dąbrowska tel. 517 669 394 email: m.dabrowska@proekon.com.pl

Oferta szkoleń w 2019 roku:

Zamknięcie roku. Prawidłowe przygotowanie inwentaryzacji. Warsztat praktyczny.

5 listopad

Podatek VAT w 2019 i 2020 roku. Zmiany uchwalone, zmiany planowane i pozostałe ważne zagadnienia

6 listopad

prowadzący: Piotr Paszek, doradca podatkowy, ECDP


Podatek dochodowy odroczony

25 listopad, 9.00-14.00

Prowadząca: Agata Tkaczyk, biegły rewident, Proekon sp. z oo

Praktyczne‌ ‌warsztaty ‌sporządzenia‌ e-sprawozdania‌ ‌w‌ ‌postaci‌ ‌XML‌ ‌oraz‌ ‌jego‌ podpisania‌ ‌za‌ ‌pomocą‌ ‌podpisu‌ kwalifikowanego‌ ‌praz‌ ‌ePUAP

26 listopad

Prowadząca: Małgorzata Szydłowska, biegły rewident. A. Bombik, Kancelaria Biegłego Rewidenta (Warszawa).

Celem szkolenia jest zapewnienie wsparcia pracownikom działu księgowości,ekonomistom oraz innym osobom zaangażowanym przy sporządzaniu i podpisaniu e-sprawozdania w XML. W trakcie szkolenia omówione będą aspekty prawne sprawozdawczości rocznej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stawianych przez Ministra Finansów, które zawarte są w strukturach logicznych.

Szkolenie uzupełnione zostanie o praktyczny warsztat, podczas którego uczestnicy na własnych komputerach krok po kroku przejdą przez proces sporządzania e-sprawozdania.

Podatek dochodowy CIT. PIT- zamknięcie roku.

3 grudzień

Prowadząca: Anna Kiersnowska- Drzewiecka, ECDP

Miejsce: Miejsce: Hotel w centrum Lublina

Szkolenia planowane w 2020 roku

Rachunek przepływów pieniężnych dla początkujących

styczeń 2020

Prowadzący: Anna Surma, biegły rewident, Politechnika Lubelska/ Proekon sp. z oo

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej (formularz zgłoszeniowy w formacie word). Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: m.dabrowska@proekon.com.pl

Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Szkolenie odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. Zapisy na szkolenia kończymy tydzień przed planowanym terminem szkolenia.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Płatności

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Prosimy o sprawdzenie danych podanych na formularzu rejestracyjnym, gdyż na te dane zostanie wystawiona faktura.

Dane do płatności:

Biuro Doradcze „Proekon” sp. z oo, ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin

Rachunek bankowy: 92 1020 3150 0000 3002 0059 4689

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko, nazwę firmy oraz tytuł szkolenia.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie szkoleń