Szkolenia

Zmieniające się przepisy wymagają nieustannego aktualizowania wiedzy. W związku z tym przygotowaliśmy ofertę szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.

Nasze szkolenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym oraz są doskonale przygotowane pod względem dydaktycznym. Zapewniają efektywny rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy nie popełniają błędów oraz efektywniej wykonują swoją pracę.

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej (formularz zgłoszeniowy w formacie word). Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: m.dabrowska@proekon.com.pl

Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Szkolenie odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. Zapisy na szkolenia kończymy tydzień przed planowanym terminem szkolenia.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Płatności

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Prosimy o sprawdzenie danych podanych na formularzu rejestracyjnym, gdyż na te dane zostanie wystawiona faktura.

Dane do płatności:

Biuro Doradcze „Proekon” sp. z oo, ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin

Rachunek bankowy: 92 1020 3150 0000 3002 0059 4689

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko, nazwę firmy oraz tytuł szkolenia.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie szkoleń