Podatek dochodowy odroczony

Podatek dochodowy odroczony

25 listopad, 9.00-14.00

Prowadząca: Agata Tkaczyk, biegły rewident, Proekon sp. z oo

Miejsce: Biuro Doradcze Proekon, ul. Chodźki 3/7a, Lublin

Cena: 290 zł

Odroczony podatek dochodowy- wszystko, co księgowy i księgowa powinni wiedzieć na jego temat.
Program:

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– Podatek dochodowy w ujęciu bilansowym i podatkowym
– Przychody i koszty jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego
– Wynik finansowy a podstawa opodatkowania
– Istota i zasady odroczonego podatku dochodowego
– Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
– Wartość podatkowa aktywów i pasywów
– Różnice trwałe i przejściowe w ustalaniu podatku dochodowego
– Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
– Zasady pomiaru i uznawania odroczonego podatku dochodowego
– Podatek dochodowy odroczony uznawany w wyniku finansowym
– Podatek dochodowy odroczony uznawany w wyniku finansowym
– Podatek dochodowy odroczony uznawany w kapitale własnym
– Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
– Szczególne przypadki

Szkolenie łączy wykład z praktycznymi warsztatami, podczas których będzie możliwość praktycznego rozwiązania budzących wątpliwości zagadnień.