Kontakt

Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. 

Adres: ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin

Telefon: (81)740 44 50, (81)740 44 51

email: proekon@proekon.com.pl

Kontakt w sprawie szkoleń:

dr Magdalena Dąbrowska, tel. 517 669 394, m.dabrowska@proekon.com.pl

Odwiedź nas w mediach społecznościowych: Facebook Instagram

Informacje o firmie:

NIP 712-01-54-979
Regon 004163621
Rachunek bankowy: 92 1020 3150 0000 3002 0059 4689

Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000050036 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 20.04.1990 r. Osobowość prawną Spółka uzyskała w dniu 14.05.1990 r.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – wpisany pod poz. 1923 na listę prowadzoną przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów.