O nas

Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. powstało w 1990 roku. Od tego czasu nieprzerwanie pomagamy przedsiębiorcom w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. Prowadzimy badania sprawozdań finansowych, doradztwo w zakresie rachunkowości oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Współpracujemy z największymi firmami Lubelszczyzny, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat otoczenia gospodarczego oraz zrozumienia branży, w której funkcjonują nasi Klienci jesteśmy w stanie oferować wysokiej jakości usługi.

Budujemy długoterminowe relacje z Klientami, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem. Doświadczenie, wiedza i profesjonalizm naszych pracowników i współpracowników pozwalają na zapewnienie klientom całościowego wsparcia, dopasowanego do potrzeb.

***

Działalność firmy opiera się na zasadach etyki biegłych rewidentów, w tym niezależności, uczciwości i profesjonalizmu zawodowego.

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z audytem finansowym, przekształceniami formy prawnej firm, oraz zapewniamy wsparcie w zakresie rachunkowości.

Zapewniamy pełen zakres usług związanych z rewizją finansową, przeprowadzanych zgodnie z krajowymi standardami badania (w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania).

Oferujemy usługo doradcze dla dużych firm, a także małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Biuro Doradcze „PROEKON” jest wpisane pod numerem 1923 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA)

***

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

***

Informacje o firmie:

NIP 712-01-54-979
Regon 004163621
Rachunek bankowy: 92 1020 3150 0000 3002 0059 4689

Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000050036 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 20.04.1990 r. Osobowość prawną Spółka uzyskała w dniu 14.05.1990 r.

Zarząd

  • Henryk Dąbrowski – Prezes Zarządu
  • Jolanta Jaszczuk – Dyrektor